Our Service
  • *Building design
  • *Design - Built
  • *Precast drawing services
  • *BIM Modeler , Manager , Consultant
  • *Pre-Construction
  • *Software training
  • - Allplan
  • - Revit
  • - Advance Steel
บริษัท คอลล์ เอนจิเนียริ่ง เซอวิสส์ จำกัด
เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ใช้เทคโนโลยี BIM (Building information Modeling) รวมทั้งให้บริการ คำปรึกษา ด้านการใช้ ซอฟแวร์ ระบบ BIM กับบริษัทสถาปนิก และ บริษัทที่ปรึกษาด้าน วิศวกรรม ในวงการก่อสร้างของประเทศไทย

ข่าวสารและกิจกรรม อ่านทั้งหมด
23 กุมภาพันธ์ 2560
ฮือฮา! นาซาพบกลุ่มดาวเคราะห์ขนาดใกล้โลก 7 ดวง-อาจมีสิ่งมีชีวิต
ทีมนักวิทยาศาสตร์ของนาซาเปิดเผยการค้นพบ ระบบดาวเคราะห์นอกสุริยจักรวาล ห่างจากโลกแค่ 40 ปีแสง ประกอบด้วยดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงโลกถึง 7 ดวง โคจรรอบดาว...